https://akord.rs/ProdajaAjax/VratiStanjeZaliha
https://akord.rs/Content/WP/img/ico/wp-grupe-expanded.png
https://akord.rs/Content/WP/img/ico/wp-grupe-colapsed.png
https://akord.rs/Content/WP/img/semafor/red.png
https://akord.rs/Content/WP/img/semafor/green.png
null
{"Firma":{"AdresaProfila":"SMITRS","Pib":"108788946","KratkiNazivFirme":"SMIT.RS Media d.o.o.","Delatnost":null,"Mesto":"Srbobran","Telefon":"021/735-907; 062/300-844","Mail":"office@smit.rs","SajtFirme":"www.smit.rs","OznakaDrzave":"RS","OpisFirme":"SMIT.RS MEDIA je specijalizovana za prodaju, ugradnju i održavanje sigurnosnih i informacionih sistema. Naše poslovanje je fokusirano na:1. Prodaju, ugradnju i održavanje sigurnosnih sistema - alarmnih sistema i sistema za video nadzor. 2. IT rešenja koja podrazumevaju prodaju, servisiranje i održavanje PC računara, laptop računara, monitora, servera i mrežnih sistema;3. Prodaju i implementaciju VIRDI sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa.","IdBaze":1,"IdFirme":1376,"PutanjaLogoa":"https://akord.rs/DMS/1-1376ee65ce04-0055-4a57-a064-5715b18bce8c.png","PutanjaBanera":"https://akord.rs/DMS/1-13762b99c89e-ed50-4d11-ae48-70ac007fc0fe.png","PutanjaPozadine":"https://akorddms.blob.core.windows.net/files/d9b4c682-9209-42d0-92ac-6c75f91b726f.jpg","GlavnaBoja":8,"Slike":[],"IdDMSSlike":9,"MailInternetProdaje":"office@smit.rs","Footer":"| SMIT.RS media d.o.o. | Miloša Obilića 50, 21480 Srbobran, Vojvodina, Srbija | Radno vreme: 08.00 - 16:00 radnim danima | SMIT.RS 2014-2016 | Sva prava zadržana | Powered by SMIT.RS |","KontaktPodaciInternetProdaje":"SMIT.RS Media d.o.o.Miloša Obilića 5021480 Srbobran office@smit.rs","Meni":[{"Grupe":[{"IdGrupe":1,"NazivGrupe":"Prodaja","NazivGrupeZaLink":"/Prodaja","Link":"/Prodaja","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Prodaja"}],"PrikazVPCeneNaIP":false,"OznakaBaze":"RS1","GoogleAnalyticsKey":"","DozvoljenaRegistracija":true,"DozvoliPrijavuNaWebSajt":true,"Godine":[2014,2015,2016,2017,2018],"PrikazIdArtikla":null,"PrikazStarogIdArtikla":null,"PrikazKataloskogBroja":null,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":false,"OznakaValute":"RSD","InterniKurs":1.00000000,"NePrikazujRabat":false,"PrikazujInterniKursSamoUlogovanima":false,"InterniKurs2":1.00000000,"PosebnaCenaZaNeulogovaneKorisnike":false,"SamoCeneUValuti":false},"IdSkladista":1,"Skladista":[{"IdSkladista":1,"OznakaSkladista":"1100","NazivSkladista":"Magacin","Mesto":"21480-Srbobran"}],"GrupeArtikala":[{"NazivGrupe":"Video Nadzor","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Kamere","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"DVR","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"NVR","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Dodatna Oprema","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Alarmni Sistemi","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Bežične Komponente","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Žičane Komponente","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Alarmne Centrale","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Dodatna Oprema","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Softver","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Rampe i motori za kapije","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Rampe","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Motori za klizne kapije","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Motori za krilne kapije","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Dodatna oprema","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Motori za segmentna vrata","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Interfoni","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Video Interfoni","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Audio Interfoni","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Dodatna Oprema","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"ERV i kontrola pristupa","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Hardware","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Software","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Računari i Komponente","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Monitori","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"HDD","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"PC oprema","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Štampači","Podgrupe":[]},{"NazivGrupe":"Projektori","Podgrupe":[]},{"NazivGrupe":"WiFi Oprema","Podgrupe":[]}],"Brendovi":[{"IdBrenda":50,"Naziv":"Faraday","BrojArtikala":24},{"IdBrenda":10,"Naziv":"HIKVISION","BrojArtikala":34}],"Akcije":[{"IdAkcije":5,"NazivAkcije":"NOVO! Alarmni sistemi","OpisAkcije":"Alarmni sistemi","DoDatuma":"\/Date(1433537580000)\/","IdDMS":346,"PutanjaSlike":"https://akorddms.blob.core.windows.net/files/c0c8035e-20f5-444c-ae98-e72868336334.jpg","Aktivna":true,"IdArtikla":0},{"IdAkcije":7,"NazivAkcije":"NOVO! Tiandy video nadzor","OpisAkcije":"NOVO! Tiandy video nadzor","DoDatuma":"\/Date(1446936660000)\/","IdDMS":659,"PutanjaSlike":"https://akorddms.blob.core.windows.net/files/71a7bea8-5e99-4d38-9f91-24cfed2e5b8e.jpg","Aktivna":true,"IdArtikla":0},{"IdAkcije":8,"NazivAkcije":"Sigurnost i kvalitet!","OpisAkcije":"Sigurnost i kvalitet! Jovision","DoDatuma":"\/Date(1485006240000)\/","IdDMS":1226,"PutanjaSlike":"https://akorddms.blob.core.windows.net/files/1-1376-49380cb0-9eb8-43a7-a18b-3a4e9fabb541.jpg","Aktivna":true,"IdArtikla":0},{"IdAkcije":9,"NazivAkcije":"FARADAY DOMAĆI BREND","OpisAkcije":"FARADAY DOMAĆI BREND.","DoDatuma":"\/Date(1485006420000)\/","IdDMS":1227,"PutanjaSlike":"https://akorddms.blob.core.windows.net/files/1-1376-3542a2a8-6e9b-4302-9b25-902d550f0798.jpg","Aktivna":true,"IdArtikla":0}],"Kriterijumi":[{"IdSpecifikacije":14,"Grupa":"","Naziv":"Tip kućišta","IdVrednosti":1,"Vrednosti":"Bullet","BrojArtikala":22},{"IdSpecifikacije":14,"Grupa":"","Naziv":"Tip kućišta","IdVrednosti":2,"Vrednosti":"Dome","BrojArtikala":24},{"IdSpecifikacije":14,"Grupa":"","Naziv":"Tip kućišta","IdVrednosti":3,"Vrednosti":"Box","BrojArtikala":2},{"IdSpecifikacije":14,"Grupa":"","Naziv":"Tip kućišta","IdVrednosti":4,"Vrednosti":"PTZ","BrojArtikala":4},{"IdSpecifikacije":14,"Grupa":"","Naziv":"Tip kućišta","IdVrednosti":6,"Vrednosti":"Fish-Eye","BrojArtikala":2},{"IdSpecifikacije":14,"Grupa":"","Naziv":"Tip kućišta","IdVrednosti":7,"Vrednosti":"Spy","BrojArtikala":3},{"IdSpecifikacije":14,"Grupa":"","Naziv":"Tip kućišta","IdVrednosti":8,"Vrednosti":"Cube","BrojArtikala":1},{"IdSpecifikacije":1,"Grupa":"","Naziv":"AHD","IdVrednosti":9,"Vrednosti":"2.1MP","BrojArtikala":12},{"IdSpecifikacije":1,"Grupa":"","Naziv":"AHD","IdVrednosti":8,"Vrednosti":"2.0MP","BrojArtikala":12},{"IdSpecifikacije":1,"Grupa":"","Naziv":"AHD","IdVrednosti":2,"Vrednosti":"1.0MP","BrojArtikala":3},{"IdSpecifikacije":1,"Grupa":"","Naziv":"AHD","IdVrednosti":3,"Vrednosti":"1.3MP","BrojArtikala":5},{"IdSpecifikacije":1,"Grupa":"","Naziv":"AHD","IdVrednosti":11,"Vrednosti":"2.4MP","BrojArtikala":3},{"IdSpecifikacije":5,"Grupa":"","Naziv":"CCTV","IdVrednosti":11,"Vrednosti":"2.1MP","BrojArtikala":2},{"IdSpecifikacije":5,"Grupa":"","Naziv":"CCTV","IdVrednosti":12,"Vrednosti":"1.0MP","BrojArtikala":3},{"IdSpecifikacije":5,"Grupa":"","Naziv":"CCTV","IdVrednosti":13,"Vrednosti":"2.4MP","BrojArtikala":1},{"IdSpecifikacije":5,"Grupa":"","Naziv":"CCTV","IdVrednosti":14,"Vrednosti":"960TVL","BrojArtikala":4},{"IdSpecifikacije":5,"Grupa":"","Naziv":"CCTV","IdVrednosti":15,"Vrednosti":"2.0MP","BrojArtikala":6},{"IdSpecifikacije":5,"Grupa":"","Naziv":"CCTV","IdVrednosti":10,"Vrednosti":"1.3MP","BrojArtikala":1},{"IdSpecifikacije":11,"Grupa":"","Naziv":"HD-CVI","IdVrednosti":8,"Vrednosti":"2.0MP","BrojArtikala":8},{"IdSpecifikacije":11,"Grupa":"","Naziv":"HD-CVI","IdVrednosti":6,"Vrednosti":"2.4MP","BrojArtikala":3},{"IdSpecifikacije":11,"Grupa":"","Naziv":"HD-CVI","IdVrednosti":5,"Vrednosti":"1.0MP","BrojArtikala":3},{"IdSpecifikacije":11,"Grupa":"","Naziv":"HD-CVI","IdVrednosti":3,"Vrednosti":"1.3MP","BrojArtikala":4},{"IdSpecifikacije":11,"Grupa":"","Naziv":"HD-CVI","IdVrednosti":4,"Vrednosti":"2.1MP","BrojArtikala":10},{"IdSpecifikacije":18,"Grupa":"","Naziv":"HD-TVI","IdVrednosti":3,"Vrednosti":"1.0MP","BrojArtikala":5},{"IdSpecifikacije":18,"Grupa":"","Naziv":"HD-TVI","IdVrednosti":2,"Vrednosti":"2.1MP","BrojArtikala":10},{"IdSpecifikacije":18,"Grupa":"","Naziv":"HD-TVI","IdVrednosti":1,"Vrednosti":"1.3MP","BrojArtikala":2},{"IdSpecifikacije":18,"Grupa":"","Naziv":"HD-TVI","IdVrednosti":5,"Vrednosti":"2.0MP","BrojArtikala":15},{"IdSpecifikacije":18,"Grupa":"","Naziv":"HD-TVI","IdVrednosti":4,"Vrednosti":"2.4MP","BrojArtikala":3},{"IdSpecifikacije":18,"Grupa":"","Naziv":"HD-TVI","IdVrednosti":11,"Vrednosti":"5.0MP","BrojArtikala":1},{"IdSpecifikacije":4,"Grupa":"","Naziv":"IP","IdVrednosti":20,"Vrednosti":"8.0MP","BrojArtikala":1},{"IdSpecifikacije":4,"Grupa":"","Naziv":"IP","IdVrednosti":28,"Vrednosti":"16.0MP","BrojArtikala":1},{"IdSpecifikacije":4,"Grupa":"","Naziv":"IP","IdVrednosti":5,"Vrednosti":"3.0MP","BrojArtikala":1},{"IdSpecifikacije":4,"Grupa":"","Naziv":"IP","IdVrednosti":3,"Vrednosti":"2.0MP","BrojArtikala":8},{"IdSpecifikacije":4,"Grupa":"","Naziv":"IP","IdVrednosti":4,"Vrednosti":"4.0MP","BrojArtikala":2},{"IdSpecifikacije":19,"Grupa":"","Naziv":"Zaštita","IdVrednosti":3,"Vrednosti":"IP65","BrojArtikala":1},{"IdSpecifikacije":19,"Grupa":"","Naziv":"Zaštita","IdVrednosti":1,"Vrednosti":"IP66","BrojArtikala":27},{"IdSpecifikacije":19,"Grupa":"","Naziv":"Zaštita","IdVrednosti":5,"Vrednosti":"IP67","BrojArtikala":9},{"IdSpecifikacije":19,"Grupa":"","Naziv":"Zaštita","IdVrednosti":6,"Vrednosti":"IK10","BrojArtikala":2},{"IdSpecifikacije":20,"Grupa":"","Naziv":"Namena","IdVrednosti":8,"Vrednosti":"Univerzalna montaža","BrojArtikala":1},{"IdSpecifikacije":20,"Grupa":"","Naziv":"Namena","IdVrednosti":5,"Vrednosti":"Unutrašnja montaža","BrojArtikala":3},{"IdSpecifikacije":20,"Grupa":"","Naziv":"Namena","IdVrednosti":4,"Vrednosti":"Spoljna montaža","BrojArtikala":3},{"IdSpecifikacije":20,"Grupa":"","Naziv":"Namena","IdVrednosti":1,"Vrednosti":"Univerzalna montaža","BrojArtikala":26},{"IdSpecifikacije":20,"Grupa":"","Naziv":"Namena","IdVrednosti":3,"Vrednosti":"Kamera za vozila","BrojArtikala":2}]}
https://akord.rs/ProdajaAjax/VratiAkciju
https://akord.rs/ProdajaAjax/VratiArtikleGrupe
https://akord.rs/ProdajaAjax/VratiNarucivanjeArtikla
https://akord.rs/ProdajaAjax/UrlIzAkorda
True
False

Akord Web

Akord Micro - Poslovni softver za preduzeća sa jednostavnim robno-materijalnim poslovnim procesima.

Akord Basic - Poslovni softver za preduzeća sa srednje zahtevnim robno-materijalnim i računovodstvenim poslovnim procesima.

Akord Start - Besplatan softver za fakturisanje i praćenje uplata. Probajte odmah.

AKORD
{"AdresaProfila":"SMITRS","Pib":"108788946","KratkiNazivFirme":"SMIT.RS Media d.o.o.","Delatnost":null,"Mesto":"Srbobran","Telefon":"021/735-907; 062/300-844","Mail":"office@smit.rs","SajtFirme":"www.smit.rs","OznakaDrzave":"RS","OpisFirme":"SMIT.RS MEDIA je specijalizovana za prodaju, ugradnju i održavanje sigurnosnih i informacionih sistema. Naše poslovanje je fokusirano na:1. Prodaju, ugradnju i održavanje sigurnosnih sistema - alarmnih sistema i sistema za video nadzor. 2. IT rešenja koja podrazumevaju prodaju, servisiranje i održavanje PC računara, laptop računara, monitora, servera i mrežnih sistema;3. Prodaju i implementaciju VIRDI sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa.","IdBaze":1,"IdFirme":1376,"PutanjaLogoa":"https://akord.rs/DMS/1-1376ee65ce04-0055-4a57-a064-5715b18bce8c.png","PutanjaBanera":"https://akord.rs/DMS/1-13762b99c89e-ed50-4d11-ae48-70ac007fc0fe.png","PutanjaPozadine":"https://akorddms.blob.core.windows.net/files/d9b4c682-9209-42d0-92ac-6c75f91b726f.jpg","GlavnaBoja":8,"Slike":[],"IdDMSSlike":9,"MailInternetProdaje":"office@smit.rs","Footer":"| SMIT.RS media d.o.o. | Miloša Obilića 50, 21480 Srbobran, Vojvodina, Srbija | Radno vreme: 08.00 - 16:00 radnim danima | SMIT.RS 2014-2016 | Sva prava zadržana | Powered by SMIT.RS |","KontaktPodaciInternetProdaje":"SMIT.RS Media d.o.o.Miloša Obilića 5021480 Srbobran office@smit.rs","Meni":[{"Grupe":[{"IdGrupe":1,"NazivGrupe":"Prodaja","NazivGrupeZaLink":"/Prodaja","Link":"/Prodaja","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Prodaja"}],"PrikazVPCeneNaIP":false,"OznakaBaze":"RS1","GoogleAnalyticsKey":"","DozvoljenaRegistracija":true,"DozvoliPrijavuNaWebSajt":true,"Godine":[2014,2015,2016,2017,2018],"PrikazIdArtikla":null,"PrikazStarogIdArtikla":null,"PrikazKataloskogBroja":null,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":false,"OznakaValute":"RSD","InterniKurs":1.00000000,"NePrikazujRabat":false,"PrikazujInterniKursSamoUlogovanima":false,"InterniKurs2":1.00000000,"PosebnaCenaZaNeulogovaneKorisnike":false,"SamoCeneUValuti":false}
https://akord.rs/ProdajaAjax/UrlIzAkorda
Registruj se
Prijavi se
Prodaja
Kratak pregled artikala u korpi
ID NAZIV KOLIČINA
Kratak pregled artikala odabranih za poredjenje
ID NAZIV
Filteri
Brend
Faraday (24)
HIKVISION (34)
Tip kućišta
Bullet (22)
Dome (24)
Box (2)
PTZ (4)
Fish-Eye (2)
Spy (3)
Cube (1)
AHD
2.1MP (12)
2.0MP (12)
1.0MP (3)
1.3MP (5)
2.4MP (3)
CCTV
2.1MP (2)
1.0MP (3)
2.4MP (1)
960TVL (4)
2.0MP (6)
1.3MP (1)
HD-CVI
2.0MP (8)
2.4MP (3)
1.0MP (3)
1.3MP (4)
2.1MP (10)
HD-TVI
1.0MP (5)
2.1MP (10)
1.3MP (2)
2.0MP (15)
2.4MP (3)
5.0MP (1)
IP
8.0MP (1)
16.0MP (1)
3.0MP (1)
2.0MP (8)
4.0MP (2)
Zaštita
IP65 (1)
IP66 (27)
IP67 (9)
IK10 (2)
Namena
Univerzalna montaža (1)
Unutrašnja montaža (3)
Spoljna montaža (3)
Univerzalna montaža (26)
Kamera za vozila (2)
Akcije
NOVO! Alarmni sistemi
NOVO! Tiandy video nadzor
Sigurnost i kvalitet!
FARADAY DOMAĆI BREND
Ne postoje artikli koji odgovaraju odabranim filterima.

SMIT.RS Media d.o.o.Miloša Obilića 5021480 Srbobran office@smit.rs

| SMIT.RS media d.o.o. | Miloša Obilića 50, 21480 Srbobran, Vojvodina, Srbija | Radno vreme: 08.00 - 16:00 radnim danima | SMIT.RS 2014-2016 | Sva prava zadržana | Powered by SMIT.RS |
Akord Software, 2007-2018.